Z Anglie

Princ nebo kníže z Walesu?

12/11/2021, 8:06:00 AM

Přiznám se, že kdykoli kdy slyším z českých médií sousloví ‚princ z Walesu’, krvácím z uší. Je to totiž úplný nesmysl. Proč? 

Wales je knížectví. Historicky byly Britské ostrovy obývány keltskými kmeny. V roce 41 si většinu ostrovů podrobili Římané. (Zjednodušeně řečeno, římská nadvláda se vyhla Irsku a Skotsku.) Římské legie ostrovy opustily počátkem 5. století. V té době se Římská říše rozpadala pod náporem barbarů a vojenské síly byly potřeba jinde. 

Původně keltské, ale v té době už poměrně silně romanizované obyvatelstvo, se rozhodlo si ochranu před nájezdníky obstarat jinde a jinak. A tak přibyli do Kentu germánští Jutové, kteří se ale záhy z ochránců proměnili v dobyvatele. A po Jutech dorazili kmeny Anglů a Sasů. 

Souhrnně jim dneska říkáme Anglosasové. A ti postupně začali nahrazovat, vytlačovat a asimilovat původní keltské obyvatelstvo. Anglosaská expanze se ale zastavila na welšských horách. A vnich a za nimi si uchovali svá panství zbylí keltové. 

Anglosasové se pak několik set let mleli s vikingy i mezi sebou navzájem. Z velkého množství anglosaských království – jen namátkou Essex, Wessex, Northumbria nebo Mercia – se postupně vynořila sjednocená Anglie, kterou pod vedením Viléma Dobyvatele ovládli v roce 1066 Normané. Obsah pro předplatitele


Tento článek je pouze pro předplatitele

Předplaťte si nebo se přihlaste

Cena od 99 CZK měsíčně

Koupit přístup k tomuto příspěvku za 49 CZK

Ne, přátelé, tady žádný otevřený text není.

Přiznám se, že kdykoli kdy slyším z českých médií sousloví ‚princ z Walesu’, krvácím z uší. Je to totiž úplný nesmysl. Proč? 

Wales je knížectví. Historicky byly Britské ostrovy obývány keltskými kmeny. V roce 41 si většinu ostrovů podrobili Římané. (Zjednodušeně řečeno, římská nadvláda se vyhla Irsku a Skotsku.) Římské legie ostrovy opustily počátkem 5. století. V té době se Římská říše rozpadala pod náporem barbarů a vojenské síly byly potřeba jinde.